Save Lodge: de duurzaamste groene gevel van Nederland

Save Plastics behaalt trede 3 op PSO ladder

Als team werken we aan een groene én sociale wereld

SAVE LODGE FELICITEERT PARTNER

SAVE PLASTICS MET  PSO TREDE 3 

09 november 2023

Save Plastics produceert de stapelbare bloembakken van de Save Wall in de Groene Plastic Fabriek in Arnhem. Het team van Save Lodge feliciteert Save Plastics van harte met het behalen van trede drie op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat maakt ons als team niet alleen vetgroen maar ook duurzaam sociaal.

 

Sociale top-10

Marlous de Bordes, Save Plastics: ‘We zijn trots dat we in 2023 trede 3 op de PSO ladder hebben bereikt. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.’ Bedrijven, waaronder Save plastics, behoren tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland als het gaat om socialer ondernemen.

PSO niveau 3 Save Plastics

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Wat is SROI

Social Return is erop gericht om personen met een grote(re) aftand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. In Nederland vallen maar liefst 1.3 miljoen mensen onder deze doelgroep. Social return wordt voluit ook wel ‘social return of investment’ genoemd en staat tevens bekend onder de afkortingen SR en SROI.

Hoe werkt de SROI

Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Met de toepassing van social return zorgt de overheid ervoor dat een investering die wordt gedaan, naast het ‘gewone’ rendement, een concrete sociale winst oplevert. Met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt een social return waarde gecreëerd die mag worden afgetrokken van de social return verplichting. De verantwoording gaat via een social return monitoring systeem.

Waarom is SROI en PSO belangrijk

Elke publieke opdrachtgever heeft zijn eigen beleid, ook als het gaat om social return. In de aanbesteding wordt een contractuele voorwaarde opgenomen om een deel van de opdrachtwaarde te besteden om de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen uit specifieke doelgroepen te verkleinen. Hiermee krijgen mensen die veelal geen eerste keuze zijn weer een kans op de arbeidsmarkt en besparen publieke opdrachtgevers de kosten van een uitkering.