Save Lodge: de duurzaamste groene gevel van Nederland

PILOT VERTICALE TUIN DE ALLIANTIE IN ALMERE

PILOT VERTICALE TUIN WONING- CORPORATIE DE ALLIANTIE

Bijna 90% van het woningaanbod van de 50.000 woningen van Woningcorporatie de Alliantie is sociale huur, bestemd voor huurders met een bescheiden inkomen. Bewonerscommissies en huurdersorganisaties adviseren De Alliantie over betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid. Met de pilotmuur aan het Sterremospad in Almere willen we samen bewijzen dat constructieve groene gevels een belangrijke rol kunnen spelen bij het reduceren van hittestress, watermanagement, biodiversiteit, fijnstof, CO2-opslag en geluiddemping. En daarmee tevens de gezondheid van omwonenden stimuleert.

PROJECTPARTNERS VERTICAAL TUINIEREN

Verticale tuin Save Lodge
Verticale tuin Woningcorporatie De Alliantie | save lodge
Verticaal tuinieren met turfvrij substraat van Humus Guru

FOTOGALLERIJ VERTICAAL TUINIEREN
WONINGCORPORATIE DE ALLIANTIE

IMPACT VAN DEZE VERTICALE TUIN

Van iedere klimaatslimme muur willen we weten wat de impact is. Daarom werken we nauw samen met het onderwijs. Om in de praktijk te bewijzen welke bijdrage we leveren aan een duurzame wereld: circulair én klimaatadaptief. Dat doen we door een aantal variabelen te meten en de impact te koppelen aan de Global Goals. Om zo aantoonbaar werk te maken van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Verticaal tuinieren en SDG 11
Verticaal tuinieren en SDG 13
Verticaal tuinieren en SDG 15

DUURZAME STEDEN

 1. Reduceert hittestress, fijner leven
 2. Werkgelegenheid door recycling
 3. Stimuleert regionale economie

KLIMAATACTIE

 1. Slaat CO2 op in planten en substraat
 2. Slaat fijnstof op in planten

LEVEN OP HET LAND

 1. Stimuleert biodiversiteit
 2. Bevordert gezondheid
 3. Reduceert plastic zwerfafval
Verticaal tuinieren en SDG 12
Verticaal tuinieren en SDG 14
Verticaal tuinieren en SDG 17

VERANTWOORDE PRODUCTIE

 1. Vermijding CO2 door verbranding
 2. Reduceert storten plastic afval
 3. Beperkt gebruik nieuwe grondstoffen

LEVEN IN WATER

 1. Reduceert plasticafval in water
 2. Waterbuffering voorkomt lozing vervuild rioolwater

SAMENWERKING

 1. Internationale samenwerking
 2. Onderwijs, bedrijfsleven, overheid

DEZE VERTICALE TUIN WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR EEN BIJDRAGE VAN