Save Lodge: de duurzaamste groene gevel van Nederland

GROENE SCHEIDINGSWAND SCHOOLPLEIN IKC LEEUWARDEN

GROENE SCHEIDINGSWAND INTEGRAAL KIND CENTRUM LEEUWARDEN

Hoe vergroen je een schoolplein verticaal? Nou zo dus: met de Save Wall die aan beide kanten uitkraagt. Met tussen palen opgestapelde bloembakken die we aan twee kanten vullen met planten. De palen en bakken zijn gemaakt van restmix plastic afval dat we redden uit de natuur en uit de verbrandingsoven. Het turfvrije substraat is gemaakt van gefermenteerde groene reststromen. En voor de computergestuurde irrigatie maken we gebruik van 11m3 ondergronds opgeslagen regenwater. Integraal Kind Centrum Middelsee in Leeuwarden (PCBO Leeuwarden e.o) zijn we dankbaar voor de kans die ze ons geven om te bewijzen dat een klimaatslimme muur ook inzetbaar is als afscherming van het schoolplein. We creëren een veilige speelruimte voor kinderen, die niet zomaar de parkeerplaats op kunnen rennen.

PROJECTPARTNERS GROENE WAND

IKC LEEUWARDEN

Logo PCBO | IKC Leeuwarden - groene scheidingswand Save Wall
Logo Save Plastics | groene gevel IKC Leeuwarden
Logo Aquafeed | groene scheidingswand IKC Leeuwarden
Logo Donker Groen | save wall leeuwarden Save Lodge

FOTOGALLERIJ GROENE SCHEIDINGSWAND

SCHOOLPLEIN IKC LEEUWARDEN

IMPACT VAN DEZE GROENE MUUR

Van iedere groene muur willen we weten wat de impact is. Daarom werken we nauw samen met het onderwijs. Om in de praktijk te bewijzen welke bijdrage we leveren aan een duurzame wereld: circulair én klimaatadaptief. Dat doen we door een aantal variabelen te meten en de impact te koppelen aan de Global Goals. Om zo aantoonbaar werk te maken van de Sustainable Development Goals (SDG's).

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13: klimaatactie
SDG 14: leven op het land

DUURZAME STEDEN

 1. Reduceert hittestress, fijner leven
 2. Werkgelegenheid door recycling
 3. Stimuleert regionale economie

KLIMAATACTIE

 1. Slaat CO2 op in planten en substraat
 2. Slaat fijnstof op in planten

LEVEN OP HET LAND

 1. Stimuleert biodiversiteit
 2. Bevordert gezondheid
 3. Reduceert plastic zwerfafval
SDG 12: verantwoorde consumptie en productie
SDG 14: leven in het water
SDG 17: partnerschap op doelstellingen te bereiken

VERANTWOORDE PRODUCTIE

 1. Vermijding CO2 door verbranding
 2. Reduceert storten plastic afval
 3. Beperkt gebruik nieuwe grondstoffen

LEVEN IN WATER

 1. Reduceert plasticafval in water
 2. Waterbuffering voorkomt lozing vervuild rioolwater

SAMENWERKING

 1. Internationale samenwerking
 2. Onderwijs, bedrijfsleven, overheid

DEZE GROENE MUUR KWAM MEDE TOT STAND DOOR: